Вие сте в регистрираните сайтове за Пловдив . Ако искате да се върнете в основните директории натиснете ТУК
Търсене в Пловдив

Пловдив / Наука / Право


Апелативен съд Пловдив
Официален сайт на Апелативен съд Пловдив. Има възможност да се проследи движението на делата в ПАС. Търсенето се осъществява по номера и годината на делото в ПАС, по номера и годината на делото на съответния Окръжен съд от Съдебния район-Пловдив.
http://www.apelsad-pd.bg 2929 / добавен: 17-07-02
  полезен | удобен | красив | забавен
Страница на Районен Съд - Пловдив
Съдържа актуална информация за Районен Съд гр. Пловдив - адрес, дейност, връзки.
http://www.rs-plovdiv.com 1532 / добавен: 22-11-02
  полезен | удобен | красив | забавен
Страница на Окръжен Съд - Пловдив
Съдържа актуална информация за Окръжен Съд - Пловдив, местонахождение, работно време, новини, график дела и друга полезна информация.
http://www.os-plovdiv.com 1028 / добавен: 05-05-02
  полезен | удобен | красив | забавен
Алфа ет омега
Адвокатска кантора в град Пловдив.
http://alfaetomega.50megs.com 166 / добавен: 20-11-05
  полезен | удобен | красив | забавен
ПАТЕНТНО БЮРО - ПЛОВДИВ
Регистрация и защита на фирмени търговски марки, промишлен дизайн, патенти за изобретения и авторски права. Патентно право. Ефективна защита срещу нелоялна конкуренция. Лицензионни договори и ноу-хау. Експертни оценки на материални и нематериални активи.
http://www.patent-bg.netfirms.com 120 / добавен: 11-04-06
  полезен | удобен | красив | забавен

Горещи туристически оферти
Още оферти в Journey.bg - Българският туристически портал