Вие сте в регистрираните сайтове за Пловдив . Ако искате да се върнете в основните директории натиснете ТУК
Търсене в Пловдив

Пловдив / Организации / Неправителствени


Рома
Фондация за регионално развитие - Пловдив
http://plovdiv.techno-link.com/ClientsS… 356 / добавен: 28-04-98
  полезен | удобен | красив | забавен
Национален Форум АЛТЕРНАТИВИ ПРАКТИКИ ИНИЦИАТИВИ
Официален сайт на Сдружение Национален Форум АПИ. Основна дейност на организацията е да развива и утвърждава основните ценности на гражданското общество чрез образование, наука и култура.
http://nfapi.hit.bg 317 / добавен: 09-07-04
  полезен | удобен | красив | забавен
Сайт на сдружение "Майки срещу дрогата" - Пловдив
"Майки срещу дрогата" обединява родители на зависими деца, които се борят срещу това зло и искат да помогнат с информация и опит и на други родители от цялата страна.
http://antidrug.bgfree.biz 295 / добавен: 24-10-04
  полезен | удобен | красив | забавен
Национален Форум "Алтернативи, Практика, Инициативи"
Официален сайт
http://nfapi.tripod.com 255 / добавен: 17-03-05
  полезен | удобен | красив | забавен
Асоциация Голям брат, Голяма сестра – България
Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” помага на децата да развиват своя потенциал чрез професионално подкрепяни приятелски отношения, които имат измерими ефекти. Асоциацията набира и обучава доброволци, които стават приятели на деца в криза.
http://www.bbbsbg.org 246 / добавен: 11-01-07
  полезен | удобен | красив | забавен
Асоциация Приятели на железопътния транспорт
Доброволна, неправителствена, неполитическа организация, която има за цел да популяризира железопътния транспорт чрез най-широк подбор на средства.
http://railfriends.org 207 / добавен: 06-04-04
  полезен | удобен | красив | забавен
Завсичкинас.хит.бг
Гражданско сдружение "За всички нас" е създадено с цел създаване условия за интегриране на младежите от етническите малцинства и хората с увреждания и неравностойно положение.
http://zavsichkinas.hit.bg 182 / добавен: 29-10-05
  полезен | удобен | красив | забавен
МСМРБ
Младежко сдружние за мир и развитие на Балканите
http://www.yspdb.org 181 / добавен: 24-11-05
  полезен | удобен | красив | забавен
Фондация "Подобие на Богородица Лурдска"
Информационен сайт, който има за цел да набере средства за създаване на пещера подобна на Лурдската пещера във Франция
http://www.lurdsfoundation.com/ 101 / добавен: 13-01-10
  полезен | удобен | красив | забавен
Съюз на икономистите, икономическа и социална политика, икономически дискусии
Съюзът на икономистите в България е неправителствено, неполитическо, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел. Нашите основни цели са да съдействаме за социално-икономическия просперитет на страната.
http://union-econ.com 59 / добавен: 20-07-09
  полезен | удобен | красив | забавен

Горещи туристически оферти
Още оферти в Journey.bg - Българският туристически портал