Вие сте в регистрираните сайтове за София . Ако искате да се върнете в основните директории натиснете ТУК
Търсене в София

София / Организации / Социални


Социално инженерство
Социалното инженерство е нов български модел за по-добро общество.
http://www.s-eng.org 428 / добавен: 12-01-07
  полезен | удобен | красив | забавен
Детски център КРДСОП Едуард Сеген
Детски център за работа с деца със специални образователни потребности и интелектуална недостатъчност - синдром на Даун, аутизъм ЗПР и др. Работа на децата със специален педагог и логопед, почасово гледане на деца, индивидуални занимания.
http://esagen.hit.bg 283 / добавен: 22-02-06
  полезен | удобен | красив | забавен
Българска спортна федерация за деца, лишени от родителски грижи
Българска спортна федерация за деца лишени от родителска грижа работи активно за организиране на спортния живот на възпитаниците на домовете за деца лишени от родителска грижа.
http://www.sportforchildren.net 280 / добавен: 10-03-08
  полезен | удобен | красив | забавен
КЕЪР България
Помага на най-уязвимите и маргинализирани социални групи, като работи с деца и семейства в риск, деца с увреждания, институционализирани деца, представители на етническите малцинства, особено ромското население, жертви на трафик на хора и наркотици.
http://www.care-bg.org 243 / добавен: 23-02-06
  полезен | удобен | красив | забавен
Марш на любовта - благотворителна фондация
Международна благотворителна асоциация "Марш на любовта", за осъзнаване и реализиране единството на човечеството.
http://www.marchoflove.org 158 / добавен: 30-12-07
  полезен | удобен | красив | забавен
Сдружение "Достоен живот за глухите"
Сдружение с нестопанска цел, насочено към подобряване качеството на живот на хората със слухови увреждания.
http://www.sdgg-bg.org 151 / добавен: 09-07-07
  полезен | удобен | красив | забавен
СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
http://sgbbg.com 135 / добавен: 14-03-06
  полезен | удобен | красив | забавен
Български съвет за бежанци и мигранти
БСБМ е сдружение на гражданското общество, което работи в областта на убежището и миграцията в България. БСБМ е платформа за застъпничество, лобиране и фондонабиране за закрилата, приемането и интеграцията на бежанците и емигрантите в България.
http://www.bcrm-bg.org 63 / добавен: 12-06-09
  полезен | удобен | красив | забавен
СФСМВР - Синдикална федерация на служителите в MВР
СФСМВР - Синдикална федерация на служителите в Mинистерство на вътрешните работи.
http://sfsmvr.org/ 45 / добавен: 23-02-10
  полезен | удобен | красив | забавен

Горещи туристически оферти
Още оферти в Journey.bg - Българският туристически портал