Вие сте в регистрираните сайтове за София . Ако искате да се върнете в основните директории натиснете ТУК
Търсене в София

София / Организации

Браншови [4] Военни [4]
Детски [4] Други [17]
Международни [10] Неправителствени [73]
Нестопански [5] Общински [9]
Партии [29] Посолства [8]
Правителствени [19] Социални [9]
Стопански [7]

Горещи туристически оферти
Още оферти в Journey.bg - Българският туристически портал

Сайтове за София / Организации

Български дарителски форум
БДФ обединява, представлява и помага на големите дарители в България. Фондациите и бизнес дарителите във Форума предоставят близо 60% от частните средства, които ежегодно се дават за благотворителност в България.
http://www.dfbulgaria.org 54 / добавен: 20-02-06
  полезен | удобен | красив | забавен
Българска асоциация по управление на проекти
Официална страница на Българската асоциация по управление на проекти. Информация, дискусионен форум, РМ ресурси и възможности за обучение по управление на проекти.
http://www.project.bg 462 / добавен: 03-08-03
  полезен | удобен | красив | забавен
ЕТ БУЛПАК - София
ЕТ ``БУЛПАК`` е изключителен представител за България на HIPOTRONICS Inc., САЩ - световен лидер в областта на изпитвателната и измерителна апаратура за високо напрежение.
http://bulpak.8m.com 305 / добавен: 27-07-00
  полезен | удобен | красив | забавен
Българският националистически форум
Само за националисти!
http://www.bg-nacionalisti.org 91 / добавен: 06-01-07
  полезен | удобен | красив | забавен
Фондация Хоризонти
Фондация Хоризонти подпомага хората със зрителни увреждания в няколко области: образование, професионална и личностна реализация, достъпна среда, достъп до информация, гражданско участие и пълноценно включване в структурите на обществото.
http://horizonti.bg 200 / добавен: 15-02-06
  полезен | удобен | красив | забавен
Фондация Същност
Психологически тренинги и семинари за личностно развитие.
http://www.essencebulgaria.org 621 / добавен: 16-11-06
  полезен | удобен | красив | забавен
Агенция по заетостта
Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта. Осигуряването на заетост позволява пълноценно използуване на способностите на личността.
http://www.nsz.government.bg 254 / добавен: 23-05-06
  полезен | удобен | красив | забавен