Вие сте в регистрираните сайтове за София . Ако искате да се върнете в основните директории натиснете ТУК
Търсене в София

София / Организации

Браншови [4] Военни [4]
Детски [4] Други [17]
Международни [10] Неправителствени [73]
Нестопански [5] Общински [9]
Партии [29] Посолства [8]
Правителствени [19] Социални [9]
Стопански [7]

Горещи туристически оферти
Още оферти в Journey.bg - Българският туристически портал

Сайтове за София / Организации

Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство
Главна стратегическа цел на ОПРСР е превръщането на сектора в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата, както и към подобряване качеството на живот в рибарските области.
http://oprsr.government.bg 71 / добавен: 11-07-09
  полезен | удобен | красив | забавен
ТЕРА МИКС - Продукти от природата
Фирмата е специализирана в производството на чим и торфени, торфенозеолитови и зеолитови продукти за озеленяване, затревяване, цветарство и подобряване на почви в дворни места, спортни площадки и други специфични обекти.
http://teramix.hit.bg 103 / добавен: 14-10-05
  полезен | удобен | красив | забавен
Сдружение "Достоен живот за глухите"
Сдружение с нестопанска цел, насочено към подобряване качеството на живот на хората със слухови увреждания.
http://www.sdgg-bg.org 151 / добавен: 09-07-07
  полезен | удобен | красив | забавен
Дирекция Бюро по труда Люлин - гр. София
Дирекцията осъществява посредническа дейност по намиране на работа за безработни и на персонал за работодатели. Всички услуги са безплатни - както за работодателите, така и за безработните.
http://dbtlulin.hit.bg/ 102 / добавен: 09-10-05
  полезен | удобен | красив | забавен
Учебници за СОУ
Пълен списък на актуалните учебници за СОУ от I клас до XII клас
http://knijarnica.hit.bg 154 / добавен: 21-04-04
  полезен | удобен | красив | забавен
Комисия за защита на личните данни
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, осъществяващ защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни.
http://www.cpdp.bg/ 49 / добавен: 25-03-09
  полезен | удобен | красив | забавен
Международна школа Едюко България
Едюко България основава своята дейност върху принципите на Обучение чрез преживяване в условията на дивата природа. Предлага предизвикателни занимания, които спомагат за пълно разгръщане на личностния потенциал и обогатяване на ценностната система.
http://educo-bulgaria.org 161 / добавен: 08-07-04
  полезен | удобен | красив | забавен