Вие сте в регистрираните сайтове за София . Ако искате да се върнете в основните директории натиснете ТУК
Търсене в София

София / Организации

Браншови [4] Военни [4]
Детски [4] Други [17]
Международни [10] Неправителствени [73]
Нестопански [5] Общински [9]
Партии [29] Посолства [8]
Правителствени [19] Социални [9]
Стопански [7]

Горещи туристически оферти
Още оферти в Journey.bg - Българският туристически портал

Сайтове за София / Организации

Съюз Свободни Демократи - София
ССД, Съюз на Свободните Демократи - София. Web сайт на партията с информация и новини от политическия живот на страната.
http://ssd-sofia.hostingbg.net/ 392 / добавен: 03-04-02
  полезен | удобен | красив | забавен
Община Горна Малина
Официален сайт на община Горна Малина. Информация за общината, града и региона, бизнес, икономика, фирми, карта на града, карти на региона, туризъм, история, население, структура, екология, здравеопазване, култура, образование, спорт.
http://bulgaria.domino.bg/gornamalina 613 / добавен: 25-12-02
  полезен | удобен | красив | забавен
Сдружение Балкан Интеракти
Консултиране, разработване, управление на проекти, нови стандарти, технологии, развитието на земеделието и селските райони, повишаване конкурентоспособността на предприятията, биологично земеделие, обучения, семинари, квалификации, консултантски услуги.
http://www.balkan-interactie.net/ 86 / добавен: 19-09-07
  полезен | удобен | красив | забавен
Росзарубежцентр
Руски културно-информационен център в София.
http://clients.ttm.bg/Rcic 602 / добавен: 26-03-98
  полезен | удобен | красив | забавен
Център за независим живот
Увреждания, независим живот, социален модел, застъпничество, социална политика.
http://www.cil.bg 900 / добавен: 13-05-09
  полезен | удобен | красив | забавен
Фондация Надежда 2001
Фондация Надежда 2001 се занимава с подпомагането на деца, лишени от родителски грижи, сираци с един родител или отглеждани от техни близки, самотни майки, онкоболни и техните семейства, както и с реставриране на манастири.
http://www.nadejda2001.org 85 / добавен: 30-05-07
  полезен | удобен | красив | забавен
Национален осигурителен институт
Националният осигурителен институт е публична организация, която, на основата на законовото задължение за осигуряване, гарантира правото на пенсии и обезщетения на гражданите. Институтът осигурява прозрачно обслужване на държавното обществено осигуряване.
http://www.noi.bg 241 / добавен: 23-05-06
  полезен | удобен | красив | забавен