Вие сте в регистрираните сайтове за София . Ако искате да се върнете в основните директории натиснете ТУК
Търсене в София

София / Организации

Браншови [4] Военни [4]
Детски [4] Други [17]
Международни [10] Неправителствени [73]
Нестопански [5] Общински [9]
Партии [29] Посолства [8]
Правителствени [19] Социални [9]
Стопански [7]

Горещи туристически оферти
Още оферти в Journey.bg - Българският туристически портал

Сайтове за София / Организации

Асоциация Наши деца - институция, учредена от хора, работещи в домове за деца
Асоциация Наши деца е сдружение, учредено през 1999 г. от хора, работещи в домовете за деца без родителска грижа в София. Сайтът предоставя информация за проведените мероприятия и анализи.
http://www.nashideca.org 31 / добавен: 13-10-09
  полезен | удобен | красив | забавен
Партия Обединен Блок на Труда. Лейбъристкият път на България
Партия ОБТ е лейбъристката партия на България, начело с професор Кръстьо Петков.
http://www.partiaobt.org 105 / добавен: 26-03-10
  полезен | удобен | красив | забавен
Отдел Държавни помощи към Министерството на финансите
Отдел Държавни помощи, към Министерството на финансите, осъществява наблюдение и прозрачност на държавните помощи на национално, областно и общинско ниво. Отделът отговаря за наблюдението, координацията и взаимодействието с европейската комисия по...
http://www.stateaid-bg.com 57 / добавен: 21-03-07
  полезен | удобен | красив | забавен
Радикалдемократическа партия в България
Официален сайт на Радикалдемократическата партия в България
http://www.rdp-bg.org 178 / добавен: 07-08-03
  полезен | удобен | красив | забавен
Уницеф България
УНИЦЕФ е детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 150 страни.
http://www.unicef.bg 553 / добавен: 26-04-10
  полезен | удобен | красив | забавен
Комисия за защита на личните данни
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, осъществяващ защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни.
http://www.cpdp.bg/ 49 / добавен: 25-03-09
  полезен | удобен | красив | забавен
Сдружение "Подавам ръка" - България
Сдружението с наименование „ПОДАВАМ РЪКА“ е неправителствена организация, обединяваща физически и юридически лица със занимаващи се с развитието на здравеопазването и с подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи
http://www.handycup-bg.com 194 / добавен: 22-06-05
  полезен | удобен | красив | забавен